Zrównoważony rozwój

Emsur jest odpowiedzialną korporacją i tworzy rozwiązania, dzięki którym przyczynia się do budowania lepszej przyszłości oraz zrównoważonego rozwoju.

Sostenibilidad Sustainability Emsur

W ostatnich latach wszystkie przedsięwzięcia na rzecz rozwoju firmy Emsur miały głównie na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przykłady mogą stanowić: zmniejszenie emisji CO2 w naszych zakładach oraz zastosowanie systemów przemysłowych o mniejszym wpływie na środowisko naturalne poprzez kontrolowanie zarządzania odpadami, wyeliminowanie lotnych związków organicznych i oczyszczanie ścieków.

Nasza polityka wobec środowiska naturalnego jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych w Europie.

Wyniki inspekcji przeprowadzanych nieustannie przez różnego rodzaju organizacje międzynarodowe, mających na celu ocenę jakości i wpływu na środowisko naturalne sprawiają, że nasza firma cieszy się światowym uznaniem w kwestii dbałości o środowisko naturalne.

Zakłady produkcyjne Emsur spełniają wszystkie obowiązujące przepisy prawa w zakresie zdrowia i higieny.

Emsur colabora con SEDEX

Jesteśmy członkami SEDEX, globalnej organizacji non-profit. SEDEX w sposób odpowiedzialny zarządza źródłami zaopatrzenia w łańcuchu dostaw w celu nieustannego rozwoju oraz wzmocnienia zrównoważonego i etycznego łańcucha wartości.

Emsur colabora con Fundación Tomillo

Firma Emsur wraz z pozostałymi przedstawicielstwami Grupy Lantero ściśle współpracują z Fundacją Tomillo. Jest to prywatna organizacja non-profit, której celem jest integracja społeczna osób indywidualnych oraz grup, znajdujących się w trudniej sytuacji, poprzez edukację, poprawę warunków zatrudnienia, wzmocnienie sieci społecznych, diagnozę społeczną oraz innowacje.

Fundacja Tomillo powstała ponad 30 lat temu z inicjatywy Javiera Lantero i Manuela Fierros, których zjednoczyła chęć zrobienia czegoś pożytecznego dla społeczeństwa poprzez projekt mający na celu pomagać tym najbardziej potrzebującym. Fundacja powstała aby poprzez tworzenie małych firm które mogłyby zatrudniać młodzież z biednych rodzin i z niskim wykształceniem, walczyć z istniejącym wtedy problemem bezrobocia. Do dzisiaj projekt zmienił życie ponad 600 000 osób.