Innowacje i rozwój

Rozwój firmy Emsur opiera się na pracy działu badawczo-rozwojowego, do którego zadań należy wdrażanie nowych technologii i coraz bardziej konkurencyjnych produktów.


emsur innovacion

Innowacja jako kultura firmy

Wyrazem zobowiązania firmy Emsur we wdrażanie innowacji jest profesjonalny i niezależny dział badawczo-rozwojowy, którego celem jest zwiększanie konkurencyjności firmy oraz jej modernizowanie za pomocą innowacji technologicznych, poprzez nowe idee, koncepcje i przeprowadzanie badań, co przyczynia się do rozwoju produktów i usług.

Posiadamy wiele połączonych ze sobą ośrodków badań, które ściśle współpracują z niezależnymi laboratoriami i centrami technologicznymi.

Inwestycje w innowacje stanowią wspólny element polityki różnych obszarów oddziału Emsur i dzięki nim dokładnie znamy zarówno rynek jak i klientów oraz najnowsze osiągnięcia naukowe. Kreujemy wizję przyszłości poprzez odpowiednie zarządzanie i współpracę z naszymi klientami.

Atmosfera sprzyjająca innowacjom przynosi prawdziwe korzyści z punktu widzenia konkurencyjności firm, a wszelkie wysiłki w tym obszarze przynoszą długotrwałe korzyści.