Polityka w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności

Firma Emsur nieustannie angażuje się w usprawnianie polityk w zakresie jakości. Priorytetem są przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności.

Bezpieczeństwo żywności

Polityka jakości jest wdrażana w sposób umożliwiający osiągnięcie następujących celów:

 • Aktywna i nieustanna realizacja czynności mających na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa.
 • Produkcja przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych wyrobów, spełniających obowiązujące przepisy prawa.
 • Podejmowanie przez naszych pracowników nieustających wysiłków na rzecz zrozumienia i spełnienia oczekiwań klientów w zakresie jakości.
 • Wszyscy nasi dostawcy są postrzegani jako partnerzy strategiczni, przyczyniający się do realizacji tej polityki.
 • Kadra kierownicza jest odpowiedzialna za udzielanie informacji dotyczących tej polityki, jej wdrażanie i egzekwowanie jej realizacji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kadra kierownicza Grupy EMSUR uznaje bezpieczeństwo osób oraz bezpieczeństwo urządzeń i instalacji jako niezaprzeczalny, stały i podstawowy priorytet.

Grupa EMSUR podejmuje się w tym zakresie następujących zobowiązań:

 • Nałożyć na wszystkich pracowników, w tym na zewnętrze podmioty współpracujące, odpowiedzialność za procesy zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia.
 • Kadra kierownicza dołoży wszelkich starań, aby wszystkie podmioty współpracujące podjęły się realizacji tego zobowiązania i aby stało się ono nieodłączną częścią ich pracy.

Certyfikaty jakości

Zakłady produkcyjne Emsur spełniają wszystkie obowiązujące przepisy prawa w zakresie zdrowia i higieny.

FDA-IMS

 • Emsur Hiszpania
 • Emsur Meksyk

BRC-IOP

 • Emsur Hiszpania
 • Emsur Meksyk
 • Emsur Polska
 • Emsur Saymopack
 • Emsur SPO

ISO 9001

 • Emsur SPO
 • Emsur Saymopack

Dzięki ciągłemu doskonaleniu, które jest dla nas priorytetem, nasza polityka jakości oraz bezpieczeństwa jest wciąż rozwijana.