Kapitał ludzki

Od początku swojego istnienia firma Emsur wyróżniała się na tle konkurencji. Dziś jest jednym z najważniejszych dostawców opakowań elastycznych w branży przetworów mlecznych.

Grupa międzynarodowa, która odniosła sukces w przemyśle opakowań

Firma Emsur jest firmą światową, zatrudniającą ponad 600 pracowników 16 różnych narodowości, posiadających wysokie kwalifikacje oraz specjalistyczną wiedzę z dziedziny przemysłu opakowań.

Szansa na wysoką odpowiedzialność i wyzwania

Natura branży, w której działamy sprawia, że na naszych pracownikach, już na początku kariery w naszej firmie, spoczywa wysoka odpowiedzialność.

Duża konkurencja i wymagania branży opakowań tworzą atmosferę wyzwań. Codziennie personel Emsur sprawia, że firma osiąga postawione sobie cele z zakresu wydajności produkcji i jakości, szanując jednocześnie życie ludzkie i środowisko naturalne.

Rozwój osobisty i szkolenia

W firmie Emsur dbamy o rozwój osobisty naszych pracowników i zapewniamy im środki potrzebne do osiągnięcia indywidualnych celów w możliwie najlepszych warunkach i w sposób wydajny.

Równe szanse dla wszystkich pracowników

W firmie Emsur dokonujemy wszelkich starań, aby dać jednakowe możliwości wszystkim pracownikom, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, płci, wyznania, wieku czy narodowości.

Kadra kierownicza dba o to, aby pracownicy szanowali wartości Grupy oraz aby każdy pracownik był traktowany z szacunkiem i w sposób uczciwy.

Kariera międzynarodowa

Wszyscy pracownicy firmy Emsur mogą liczyć na nieograniczoną karierę i muszą być przygotowani na nowe wyzwania na rynku globalnym.

Wartości Emsur

  • Aby przyciągnąć i utrzymać kapitał ludzki, a także stymulować jego rozwój, należy dbać o sprawiedliwe i pobudzające do współzawodnictwa zasady, dobrą atmosferę w pracy i bezpieczeństwo rozwoju zawodowego oraz uznawać zasługi osobiste i zawodowe pracowników.
  • Nasze zobowiązanie w osiąganie wyników powinno być stałe.
  • Wszystkie zadania powinny być realizowane zawsze w sposób uczciwy i z zachowaniem etyki pracowniczej.
  • Należy zawsze stymulować i doceniać wszelkie kreatywne działania wykonywane w sposób skuteczny i terminowy.

NASZ KODEKS ETYCZNY

Wierzymy w ludzi i wspólnie pracujemy, aby stawić czoła coraz bardziej wymagającej przyszłości.

 

Czytaj więcejIcon read more