Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

„Wszyscy ludzie wracają do domu dzień po dniu zdrowi i bezpieczni”

Grupo Lantero postrzega dobre samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi jako istotną część swojej działalności. Wierzymy mocno, że nie należy robić niczego w niebezpieczny sposób i że można uniknąć każdego wypadku.

Aby to przekonanie stało się rzeczywistością i abyśmy wszyscy mogli dostrzec jego zalety, konieczne jest, byśmy się nim dzielili, wszyscy w nie mocno wierzyli, i abyśmy wszyscy razem przyczyniali się do jego urzeczywistnienia.

Polityka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest pierwszym krokiem. Odzwierciedla zobowiązanie Grupy i wskazuje drogę, którą musimy podążać: nasze bezpieczeństwo i ochrona zdrowia jest częścią naszej pracy. Jest w naszym interesie i zależy od nas.

Logo one safety

Zestaw działań, które rozwijamy aby pomóc nam ewoluować w kierunku kultury bezpieczeństwa zintegrowanej z naszymi operacjami-nazywa się ONE SAFETY. Jednolity i elastyczny standard zarządzania, wspólny dla wszystkich ludzi i mający zastosowanie we wszystkich naszych zakładach, a nawet poza miejscem pracy.

Nasze wartości Bezpieczeństwa i Оchrony Zdrowia

Diagrama Valores, seguridad y salud

Przekonania ideologiczne Grupy Lantero, Wizja, Misja i wartości dla Bazpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Zapobieganie

Wierzymy, że można uniknąć wszystkich wypadków. Nie są wynikiem pecha, występują, gdy powstaje szereg okoliczności, a jedna z nich inicjuje wypadek.

Uprzednia identyfikacja tych przyczyn i ich zakomunikowanie, kontrolowanie lub usunięcie jest prawidłowym sposobem działania. Działając w ten sposób, można uniknąć wszystkich wypadków.

Uczestnictwo

Dowolna osoba może ulec wypadkowi, spowodować i uniknąć go. Jest to odpowiedzialność indywidualna, ale wszyscy jesteśmy nią obarczeni.

Dlatego wierzymy, że do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy podchodzić zbiorowo, wyrażając uznanie i wzmacniając pozytywne działania i wspierając zdolności autokrytyczne w celu identyfikacji tych, które można ulepszyć.

Uczenie się

Nasze przekonania są mocne, ale mamy świadomość, że nie wiemy wszystkiego.

Nie ma nic negatywnego w przyznaniu się do tego; ponieważ kto myśli, że wie wszystko – lub kto działa jakby wszystko wiedział – prędzej czy później przestaje się rozwijać, wychodzi na jaw, że się myli i ostatecznie ponosi klęskę.

Bezpieczeństwo wymaga szkoleń i treningów, obserwacji i słuchania, sprawdzania I refleksji, a nawet oduczenia się pewnych rzeczy, aby na nowo się ich nauczyć.

Dobre samopoczucie

Uważamy, że celem każdej pracy jest postęp, a celem postępu jest dobre samopoczucie.

Wierzymy w bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, stawiając ludzi na pierwszym miejscu i myśląc zarówno o dniu dzisiejszym, jak również o jutrze.

Nasza Polityka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 

Aby być wspaniałą firmą musimy mieć doskonałą wydajność w dziedzinie bezpieczeństwa"