Informacje prawne

Zgodnie z hiszpańską Ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach spółek informatycznych i handlu elektronicznym informujemy, że właścicielem tej strony jest:

  • Emsur
  • Avda. de Madrid, 72. 8802 Alcalá de Henares (Madryt), Hiszpania
  • Tel. +34 918 775 900
  • CIF 000000

Firma Emsur zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji informacji podanych na tej stronie, jej konfiguracji i sposobu wyświetlania w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia.

Jednocześnie firma Emsur nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z użytkowania stron lub jej zawartości.

Użytkownik zobowiązuje się do używania strony i jej zawartości w sposób prawidłowy. Zabrania się wykorzystywania strony internetowej do celów niezgodnych z przepisami prawa, w sposób szkodliwy dla firm lub osób trzecich oraz mający na celu spowodować straty lub być przyczyną nieprawidłowego działania strony.

Wszelkie odsyłacze do tej strony internetowej zamieszczane przez osoby trzecie powinny być publikowane w dobrej wierze, z poszanowaniem praw właściciela witryny oraz po wcześniejszym poinformowaniu firmy Emsur. Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej dotyczące zawartości stron i jej projektu graficznego należą do firmy Emsur. Dlatego też zabronione jest powielanie, rozpowszechnianie i zmiany jej zawartości przez osoby trzecie bez stosownego upoważnienia. Nazwy handlowe, znaki handlowe i inne charakterystyczne znaki dowolnego rodzaju zawarte na tej stronie internetowej są chronione przepisami prawa.

Wykorzystywanie zawartości tej strony internetowej w jakikolwiek sposób przez osoby trzecie bez stosownego upoważnienia jest surowo zabronione.

Prywatność

Uprzejmie informujemy, że nasza strona internetowa zawiera odnośniki do poczty elektronicznej oraz formularze, które mogą Państwo wykorzystać w celu nawiązania kontaktu z naszą firmą.

Ich używanie jest równoznaczne udzieleniu wyraźnej zgody firmie EMSUR MACDONELL, S.A. na zarządzanie otrzymywanymi wiadomościami w celu udzielenia na nie odpowiedzi.

EMSUR MACDONELL, S.A. nie będzie wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż wymienione w niniejszej klauzuli lub opisane pod każdym formularzem zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

Użytkownicy mogą egzekwować prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia lub odmowy ich przetwarzania, przesyłając stosowne pismo do EMSUR MACDONELL, S.A. na adres: Avda. de Madrid, 72. 28.802 ALCALÁ DE HENARES (MADRYT).